GAMELAN

0
72

Swara sing dak krungu
Swara kang ora ana tandinge
Saben dina aku weruh
Saben wektu aku krungu

Ananging ing jaman saiki
Wong padha lali marang kowe
Kasusastran jawa kang kudu dilestarekake
Dadi pewarise jawa kudu ngudal piwulange

Wong manca akeh nyinaoni
Amarga saking apike sastra lan seni
Ananging bangsa dewe padha ora grumat
Ngudal piwulang sastra jawa ikuwajib

Sumowono, 30 Januari 2017

Dening : Devi Martina Susanti
IX E SMPN I Sumowono